Donații

Ne puteți sprijini în demersurile noastre, donând în următoarele conturi:

Asociatia Bucurestiul Tinerilor
Cod fiscal34996118
Cont LEIRO79UGBI0000462010046RON
Cont EURODonează prin PayPAl
Cont DOLARIDonează prin PayPal
Cod SWIFTUGBIROBU
GARANTI BANK S.A.

DONAȚII prin PayPal (Vă rugăm să nu aveți asociat la contul de PayPal un card bancar, ci contul bancar)

DIRECȚONARE 2%

Conform Legii 227/2015, contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze catre asociația noastră 2% din impozitul pe venit platit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

  • Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.
  • Redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nici o cheltuiala suplimentara pentru persoana care completeaza formularul respectiv.
  • Formularul este optional si poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora.
  • Rezultatul este virarea, in contul asociației noastre, a unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.
  • Suma care va revine NU reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre sectorul neguvernamental.

Formularul 230 –  direcționarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.

Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Se depune la:

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Termen de depunere:

Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.